Faasen PPO

Eefke Faasen

 

Ik ben Eefke Faasen, gezondheidszorgpsycholoog, orthopedagoog, kinder- en jeugdpsycholoog. Mijn loopbaan ben ik gestart als groepsleerkracht binnen het speciaal basisonderwijs. Na het behalen van de master Gedragswetenschappen te Groningen heb ik gewerkt als vrijgevestigd orthopedagoog, waarbij ik tevens verbonden was aan een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog heb ik volbracht in een eerste- en tweedelijnspraktijk voor kinderen, jeugdigen en jong volwassenen. Tevens heb ik ervaring op het gebied van training en coaching. Ik vind het in mijn werk van belang dat clienten zich (opnieuw) bewust worden van hun (veer) kracht, zodat zij deze kunnen inzetten bij het oplossen van hun problemen. 

 

Registraties en lidmaatschappen: