Faasen PPOFaasen PPOFaasen PPOFaasen PPOFaasen PPO

Samenwerking

 

De praktijk werkt (indien nodig en gewenst) samen met collega' s van andere disciplines. U kunt daarbij denken aan een psychiater, klinisch psycholoog, systeemtherapeut en een psychomotore therapeut.