Faasen PPOFaasen PPOFaasen PPOFaasen PPOFaasen PPO

Vergoeding

 

In de basis-ggz wordt gewerkt met zogenoemde prestaties. Dit zijn zorgpakketten waaruit u alle benodigde zorg vergoed krijgt. Er zijn vier prestaties in de basis-ggz:

 

          Prestatie                                Tarief 2018

‚Äč

U wordt op basis van uw zorgvraagzwaarte bij een van deze prestaties ingedeeld. Dat gebeurt op basis van uw intakegesprek en de diagnose die wordt gesteld. Het kan zijn dat uw behandeling al heel snel stopt. In dat geval kan een onvolledig behandeltraject in rekening worden gebracht.

 

Elke prestatie heeft een maximumtarief. Dit tarief is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt met uw zorgverzekeraar.

 

Verplicht eigen risico

het verplicht eigen risico is een bedrag dat verzekerden moeten betalen als zij medische kosten maken. Uw eigen risico wordt om deze reden aangesproken bij het gebruik van psychologische hulp. Voor het verzekeringsjaar 2018 gaat het om een minimaal bedrag van 385,- per jaar. De zorgverzekeraar zal dit bij u in rekening brengen.

Wanneer bij u sprake is van een psychische stoornis, kunt u behandeld worden in de basis-ggz. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts. U betaalt geen eigen bijdrage, u wordt wel aangesproken op uw eigen risico.

 

De praktijk heeft contacten met verschillende zorgverzekeraars, u kunt zelf bij uw zorgverzekeraar controleren of er een contract is afgesloten. Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar de praktijk een contract mee heeft, dan ontvangt u geen nota. Deze wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Als de praktijk geen contract heeft met uw verzekeraar, dan ontvangt u zelf een nota die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Hoeveel u vergoed krijgt, kan per zorgverzekeraar verschillen. U wordt geadviseerd de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering te raadplegen en/of contact op te nemen met uw verzekeraar.

 

Niet vergoede zorg

 

Indien u niet voor vergoede zorg in aanmerking komt (hier is ook sprake van indien u een coachingstraject wenst), kunt u uiteraard ook bij de praktijk terecht. De kosten voor de behandeling worden dan rechtstreeks aan u gedeclareerd. U kunt deze nota niet indienen bij uw zorgverzekeraar of gemeente.

 

De tarieven voor het geven van een training worden onderling met u afgestemd.