Faasen PPO

Werkwijze

 

Intakefase

 

Na aanmelding bij de praktijk volgt de intakefase. Tijdens deze fase wordt de hulpvraag in kaart gebracht. De beleving van de cliënt en de klachten die ervaren worden in het hier en nu staan centraal. Er wordt uitgebreid uitgebreid stilgestaan bij de behandeldoelen van de cliënt.

 

Wanneer voldoende inzicht is verkregen in uw klachten en doelen, wordt het behandelplan met u besproken. Hierin staan ondermeer de behandeldoelen opgesteld, een plan van aanpak en het te verwachten aantal consulten.

 

Mocht tijdens de intakefase blijken dat er binnen de praktijk geen passend aanbod is voor uw hulpvraag, dan wordt u geholpen met het zoeken naar hulpverlening die nodig is.

 

Indien er sprake is van een eetstoornis, dan vindt een multidisciplinair diagnostiek- en behandeltraject plaats. 

 

Behandelfase

 

Er wordt gewerkt met behandelmethoden waarvan de werkzaamheid is aangetoond, voornamelijk (positieve) cognitieve gedragstherapie en EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

 

De cognitieve gedragstherapie is gericht op inzicht in- en veranderen van denkpatronen en gedrag. EMDR is een behandeling die wordt ingezet bij posttraumatische stressklachten en andere angstklachten die zijn ontstaan na een specifieke gebeurtenis.

 

Er worden technieken uit de oplossingsgerichte therapie gebruikt, waardoor de cliënt inzicht krijgt in diens competenties en deze vaker kan inzetten bij het oplossen van problemen.

 

De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard van de klacht, waarbij het uitgangspunt is: zo kort mogelijk en langer indien nodig.